Yintoni ukuguqulwa kwakho? Inguquko ligama eliphuma kwinguqulelo yesiLatin ebhekisa kwinto eyenziwayo kunye nefuthe lokuguqula okanye lokuguqula ...

Isinodi

Zithini iimpawu eziqhelekileyo zonqulo loThixo omnye? Iimpawu ezahlukileyo. I-Monotheism, njengesiqhelo senkolo, ibonakaliswa ngokuba: Ngaphandle kwenkolo, kuba ...

Isinodi

Kutheni ufanele uthandaze egameni likaYesu? INkosi uYesu Krestu isifundisa ukuba sithandaze, kwaye senza iminqophiso yokuba iimpendulo ziya kwamkelwa. “Ke ngoko, njalo…

Isinodi

Injani inkolo eTahuantinsuyo? Unqulo olwalusithiwa ziiInca lwalunqula izithixo ezininzi, oko kukuthi, inani elikhulu lezithixo lalinqulwa kwimibhiyozo ekhuthazwa ...

Isinodi

Iyintoni ingelosi enkulu namhlanje ngoMvulo? Usuku lokuzukiswa kwengelosi enkulu uJofiel NgoMvulo, yiyo loo nto ilixesha elifanelekileyo lokunikezela ...

Isinodi

Yintoni uYohane umBhaptizi ayicela kuYesu? UYohane uMbhaptizi wabathumela kuYesu ngombuzo ophambili wokuba wayenguye na ...

Isinodi

Zingaphi iicawa iRussia? Usolusapho uKiril wongeze ngelithi iBandla lilawula iitempile ezingama-36.900 462 apho kunqulwa khona, zingama-482 iimonasteri neemonasteri eziyi-XNUMX ...

Isinodi

Nguwuphi owona myalelo ubalulekileyo? UYesu waphendula wathi: 'Uyithande iNkosi uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela, nangomphefumlo wakho uphela, nangengqondo yakho iphela.

Isinodi

Uqala njani ukufunda iBhayibhile? Iingcebiso zokuFunda iBhayibhile Qalisa isifundo sakho ngokucela uncedo lukaThixo. Akukho mfuneko yokuba uqale ufunde ...

Isinodi

Yintoni uLuka kwinoveli kaYesu? Igosa lomlingisi / umlingisi ongumlingisi uCásio Pandolph Melchor Tatsu Carvalho Gaspar Cridemar Aquino Baltasar Jonatas Faro Lucas el Evangelista Uzazisa njani ku…

Isinodi