การแปลงสำหรับคุณคืออะไร? Conversion เป็นคำที่มาจากภาษาละติน converio ที่หมายถึงการกระทำและผลของการแปลงหรือแปลง ...

เถร

ลักษณะทั่วไปของศาสนา monotheistic คืออะไร? คุณสมบัติที่โดดเด่น. Monotheism เป็นแนวโน้มทางศาสนามีลักษณะเป็น: ไม่รวมลัทธิอื่น ๆ เนื่องจาก ...

เถร

ทำไมคุณควรอธิษฐานในนามของพระเยซู? พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสอนเราให้สวดอ้อนวอน และจะได้รับพันธสัญญาที่ตอบ “ดังนั้น เสมอ...

เถร

ศาสนาใน Tahuantinsuyo เป็นอย่างไรบ้าง? ศาสนาที่ชาวอินคายอมรับนั้นนับถือพระเจ้าหลายองค์ กล่าวคือ มีการบูชาเทพเจ้าจำนวนมากในพิธีที่สนับสนุนโดย ...

เถร

หัวหน้าทูตสวรรค์สำหรับวันนี้วันจันทร์คืออะไร? วันแห่งเกียรติยศของหัวหน้าทูตสวรรค์ Jofiel คือวันจันทร์ ซึ่งเป็นเหตุให้เป็นเวลาที่ดีที่จะอุทิศ ...

เถร

ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาขอให้พระเยซูถามอะไร ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาส่งพวกเขามาหาพระเยซูพร้อมคำถามสำคัญว่าพระองค์ทรงเป็น ...

เถร

รัสเซียมีโบสถ์กี่แห่ง? พระสังฆราชคีรีลยังกล่าวอีกว่าคริสตจักรควบคุมวัด 36.900 แห่งที่ใช้บูชา, 462 อารามสำหรับพระและ 482 อารามสำหรับ ...

เถร

บัญญัติที่สำคัญที่สุดคืออะไร? พระเยซูตรัสตอบว่า: 'คุณจะรักพระเจ้า พระเจ้าของคุณ ด้วยสุดใจ สุดวิญญาณ และด้วยสิ้นสุดความคิดของคุณ….

เถร

เริ่มอ่านพระคัมภีร์อย่างไร? ข้อเสนอแนะ 10 ข้อสำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ เริ่มการศึกษาของคุณโดยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ไม่จำเป็นต้องเริ่มอ่านจาก ...

เถร

ลุคในนวนิยายเรื่องพระเยซูคืออะไร? นักแสดง/นักแสดง ตัวละคร Cássio Pandolph Melchor Tatsu Carvalho Gaspar Cridemar Aquino Baltasar Jonatas Faro Lucas the Evangelist คุณจะแนะนำตัวเองกับ...

เถร