Çfarë është konvertimi për ju? Konvertimi është një term me origjinë nga latinishtja conversio që i referohet veprimit dhe efektit të konvertimit ose konvertimit ...

Sinodi

Cilat janë karakteristikat e përbashkëta të feve monoteiste? Veçori dalluese. Monoteizmi, si prirje fetare, karakterizohet nga të qenit: Duke përjashtuar kultet e tjera, që nga ...

Sinodi

Pse duhet të luteni në emër të Jezusit? Zoti Jezu Krisht na mëson të lutemi dhe besëlidhjet që përgjigjet do të merren. “Prandaj, gjithmonë…

Sinodi

Si ishte feja në Tahuantinsuyo? Feja e shpallur nga Incat ishte politeiste, domethënë, një numër i konsiderueshëm hyjnish u adhuruan në ceremonitë e mbrojtura nga ...

Sinodi

Çfarë është kryeengjëlli për sot të hënën? Dita e nderit të kryeengjëllit Jofiel është e hëna, kjo është arsyeja pse është një kohë e mirë për të kushtuar një ...

Sinodi

Çfarë i kërkon Gjon Pagëzori Jezusit të kërkojë? Gjon Pagëzori i dërgoi te Jezusi me pyetjen kryesore nëse Ai ishte ...

Sinodi

Sa kisha ka Rusia? Patriarku Kiril shtoi gjithashtu se Kisha kontrollon 36.900 tempuj ku ushtrohet adhurimi, 462 manastire për murgjit dhe 482 manastire për ...

Sinodi

Cili është urdhërimi më i rëndësishëm? Jezusi u përgjigj: 'Ju do ta doni Zotin, Perëndinë tuaj, me gjithë zemrën tuaj, me gjithë shpirtin tuaj dhe me gjithë mendjen tuaj….

Sinodi

Si filloni të lexoni Biblën? 10 Sugjerime për Studimin e Biblës Filloni studimin duke kërkuar ndihmën e Perëndisë. Nuk është e nevojshme të filloni të lexoni nga ...

Sinodi

Çfarë është Luka në romanin Jezus? Aktori / Aktorja Personazhi Cássio Pandolph Melchor Tatsu Carvalho Gaspar Cridemar Aquino Baltasar Jonatas Faro Lucas el Evangelista Si e prezantoni veten me…

Sinodi