X'inhi l-konverżjoni għalik? Konverżjoni hija terminu li joriġina mill-conversio Latin li jirreferi għall-azzjoni u l-effett tal-konverżjoni jew tal-konverżjoni ...

Sinodu

X'inhuma l-karatteristiċi komuni tar-reliġjonijiet monoteistiċi? Karatteristiċi distintivi. Il-Monoteiżmu, bħala xejra reliġjuża, huwa kkaratterizzat billi huwa: Esklużi kulti oħra, peress li l -...

Sinodu

Għaliex għandek titlob f'isem Ġesù? Il-Mulej Ġesù Kristu jgħallimna nitolbu, u patti li t-tweġibiet jintlaqgħu. "Għalhekk, dejjem ...

Sinodu

Kif kienet ir-reliġjon f'Tahuantinsuyo? Ir-reliġjon ipprofessata mill-Inka kienet politeista, jiġifieri, numru sinifikanti ta 'allat kienu meqjuma f'ċerimonji rrakkomandati minn ...

Sinodu

X'inhu l-arkanġlu għal-lum it-Tnejn? Il-jum tal-unur tal-arkanġlu Jofiel huwa t-Tnejn, u huwa għalhekk li huwa żmien tajjeb biex tiddedika ...

Sinodu

Ġwanni l-Battista xi jitlob lil Ġesù biex jitlob? Ġwanni l-Battista bagħathom għand Ġesù bil-mistoqsija ewlenija dwar jekk Hu kienx ...

Sinodu

Kemm għandha knejjes ir-Russja? Il-Patrijarka Kiril żied ukoll li l-Knisja tikkontrolla 36.900 tempju fejn tiġi eżerċitata l-qima, 462 monasteri għall-patrijiet u 482 monasteri għal ...

Sinodu

X'inhu l-iktar kmandament importanti? Ġesù wieġeb: 'Int tħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu ....

Sinodu

Kif tibda taqra l-Bibbja? 10 Suġġerimenti għall-Istudju tal-Bibbja Ibda l-istudju tiegħek billi titlob l-għajnuna ta ’Alla. Mhuwiex meħtieġ li tibda taqra minn ...

Sinodu

X'inhu Luqa fir-rumanz Ġesù? Kast Attur / Attriċi Karattru Cássio Pandolph Melchor Tatsu Carvalho Gaspar Cridemar Aquino Baltasar Jonatas Faro Lucas el Evangelista Kif tintroduċi lilek innifsek għal ...

Sinodu