Таны хувьд хөрвүүлэлт гэж юу вэ? Хөрвүүлэх гэдэг нь хөрвүүлэх, хөрвүүлэх үйлдэл, үр нөлөөг хэлдэг Латин хөрвүүлэлтээс гаралтай нэр томъёо юм.

Синод

Монотеист шашны нийтлэг шинж чанарууд юу вэ? Онцлог шинж чанарууд. Монотеизм нь шашны чиг хандлагын хувьд дараахь байдлаар тодорхойлогддог: бусад шашин шүтлэгийг эс тооцвол ...

Синод

Та яагаад Есүсийн нэрээр залбирах ёстой вэ? Эзэн Есүс Христ залбирахыг бидэнд заадаг бөгөөд хариултуудыг хүлээн авах болно. "Тиймээс, үргэлж ...

Синод

Тахуантинсуо дахь шашин шүтлэг ямар байсан бэ? Инкагийн шашин шүтлэг нь олон шашин шүтлэгтэй байсан, өөрөөр хэлбэл нэлээд олон бурхдыг шүтэн биширдэг байсан ёслолуудад шүтдэг байв.

Синод

Өнөөдөр Даваа гаригт хамба лам гэж юу вэ? Тэргүүн сахиусан тэнгэр Жофиелийн хүндэтгэлийн өдөр бол Даваа гариг ​​бөгөөд энэ нь хүндэтгэл үзүүлэхэд тохиромжтой цаг юм.

Синод

Баптист Иохан Есүсээс юу гуйхыг хүсдэг вэ? Баптисм хүртээгч Иохан тэднийг Есүс рүү илгээсэн бөгөөд энэ нь ...

Синод

Орос улсад хэдэн сүм байдаг вэ? Патриарх Кирил нэмж хэлэхдээ Сүм нь мөргөл үйлддэг 36.900 сүм, лам нарт зориулсан 462 сүм, 482 сүм хийдийг хянадаг.

Синод

Хамгийн чухал зарлиг юу вэ? Есүс хариуд нь: 'Та өөрийн Бурхан Эзэнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа хайрлах болно.

Синод

Та Библийг хэрхэн уншиж эхэлдэг вэ? Библи судлах 10 зөвлөмж Бурхны тусламжийг гуйж эхэл. Уншиж эхлэх шаардлагагүй ...

Синод

Есүс роман дээр Лук гэж юу вэ? Жүжигчин / жүжигчний дүр Кассио Пандолф Мелчор Тацу Карвальо Гаспар Cridemar Aquino Baltasar Жонатас Фаро Лукас Евангелист Та өөрийгөө хэрхэн танилцуулах вэ?

Синод