Que é a conversión para ti? Conversión é un termo orixinario do latín conversio que se refire á acción e efecto de converter ou converter ...

Sínodo

Cales son as características comúns das relixións monoteístas? Características distintivas. O monoteísmo, como tendencia relixiosa, caracterízase por ser: Excluíndo outros cultos, xa que ...

Sínodo

Por que orar no nome de Xesús? O Señor Xesucristo ensínanos a orar e os pactos que recibirán as respostas. "Polo tanto, sempre ...

Sínodo

Como foi a relixión en Tahuantinsuyo? A relixión profesada polos incas era politeísta, é dicir, adorábase a un número significativo de deidades en cerimonias defendidas por ...

Sínodo

Que é o arcanxo para hoxe luns? O luns o día de honra do arcanxo Jofiel é por iso que é un bo momento para dedicar un ...

Sínodo

Que lle pide Xoán o Bautista a Xesús? Xoán Bautista enviounos a Xesús coa pregunta clave de se El era o ...

Sínodo

Cantas igrexas ten Rusia? O patriarca Kiril tamén engadiu que a Igrexa controla 36.900 templos onde se exerce culto, 462 mosteiros para monxes e 482 mosteiros para ...

Sínodo

Cal é o mandamento máis importante? Xesús respondeu: 'Amarás ao Señor, o teu Deus, con todo o teu corazón, con toda a túa alma e con toda a túa mente ....

Sínodo

Como comeza a ler a Biblia? 10 suxestións para estudar a Biblia Comeza o teu estudo pedindo a axuda de Deus. Non é necesario comezar a ler dende ...

Sínodo

Que é Lucas na novela Xesús? Elenco Actor / Actriz Personaxe Cássio Pandolph Melchor Tatsu Carvalho Gaspar Cridemar Aquino Baltasar Jonatas Faro Lucas el Evangelista Como te presentas a ...

Sínodo