Šta je za vas konverzija? Konverzija je izraz koji potječe od latinskog converio koji se odnosi na radnju i učinak pretvaranja ili pretvaranja ...

Sinod

Koje su zajedničke karakteristike monoteističkih religija? Prepoznatljive karakteristike. Monoteizam, kao vjerski trend, karakterizira sljedeće: Isključujući druge kultove, budući da ...

Sinod

Zašto biste se trebali moliti u ime Isusovo? Gospod Isus Krist nas uči moliti i zavjete da će se odgovori dobiti. „Stoga, uvijek…

Sinod

Kakva je bila religija u Tahuantinsuyo? Religija koju su ispovijedali Inki bila je politeistička, odnosno, značajan broj božanstava štovao se u ceremonijama koje su zagovarali ...

Sinod

Šta je arhanđeo za danas u ponedjeljak? Dan časti arhanđela Jofiela je ponedjeljak, zbog čega je dobro vrijeme da se posvetite ...

Sinod

Šta Jovan Krstitelj traži od Isusa da pita? Ivan Krstitelj ih je poslao Isusu s ključnim pitanjem je li On ...

Sinod

Koliko crkava ima Rusija? Patrijarh Kiril je takođe dodao da Crkva kontroliše 36.900 hramova u kojima se vrši bogosluženje, 462 manastira za monahe i 482 manastira za ...

Sinod

Koja je najvažnija zapovijed? Isus je odgovorio: „Ljubićeš Gospoda, svog Boga, svim svojim srcem, svom svojom dušom i svim svojim umom ...

Sinod

Kako počinješ čitati Bibliju? 10 prijedloga za proučavanje Biblije Započnite svoje proučavanje tražeći Božju pomoć. Nije potrebno početi čitati od ...

Sinod

Šta je Luka u romanu Isus? Glumci / Glumci Lik Cássio Pandolph Melchor Tatsu Carvalho Gaspar Cridemar Aquino Baltasar Jonatas Faro Lucas el Evangelista Kako se predstavljate…

Sinod